Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Werken in Buurtteam Amsterdam-Noord of Zuid
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Werken in Buurtteam Amsterdam-Noord of Zuid

Bekijk ook

Werken in Buurtteam Amsterdam-Noord of Zuid

Vanaf 1 april 2021 komen in heel Amsterdam op verschillende plekken buurtteams. Alle Amsterdammers kunnen straks bij een buurtteam terecht met vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, geldzaken en veiligheid. Op deze pagina vind je meer informatie over het werken in een buurtteam.

Stichting Doras gaat samen met perMensEvean en Philadelphia de buurtteams in Amsterdam-Noord uitvoeren.

PuurZuid gaat samen met dezelfde partijen de buurtteams in Amsterdam-Zuid uitvoeren.

De komende tijd gaan we alles voorbereiden zodat we op 1 april onze deuren voor alle buurtbewoners kunnen openen.

Welke medewerkers zitten er straks in het buurtteam?

In de buurtteams zitten straks ambulant ondersteuners (AO), maatschappelijk werkers (MW) en ervaringsdeskundigen. Schuldhulpverlening, sociaal raadslieden en vroegsignalering werken nauw samen met de buurtteams. Dit geldt ook voor de sociale basis, zoals het participatiewerk.

Waar zijn de werklocaties?

Er komen in Noord en Zuid verschillende buurtteamlocaties. Per 1 april starten we in Noord met: Oud-Noord en Midden-Noord (Hagedoornplein 1C), Nieuwendam (Beverwijkstraat 9D) en Banne (Banne Buikslootlaan 135). En in Zuid met: Buitenveldert (A.J. Ernststraat 112, dit wordt nu het pilotteam), Oud-Zuid (Vaartstraat 82), De Pijp (Smaragdplein 3-5) en Rivierenbuurt (Lekstraat 13a). Elk buurtteam bestaat uit 15 tot 20 medewerkers. De komende jaren wordt het aantal buurtteamlocaties uitgebreid zodat er op steeds meer plekken buurtteams zijn waar Amsterdammers kunnen binnenstappen.

Wat betekent werken in een buurtteam?

Wij vinden het belangrijk dat iedere buurtteammedewerker zijn eigen deskundigheid kan inbrengen én met een brede blik kan kijken. Samenwerken met elkaar en met anderen is cruciaal voor het slagen van de buurtteams. Waarbij er ruimte is voor de professional en ruimte voor eigen inbreng en expertise.

Er is een aantal stedelijke uitgangspunten geformuleerd, zoals:

  • meer aandacht voor preventie en vroegsignalering
  • vanuit de leefwereld van de Amsterdammer
  • zoveel mogelijk hulp in buurtteam zelf
  • specialistische hulp wordt erbij gehaald
  • nauwe samenwerking met de sociale basis
  • vindplaatsgericht (huisartsen, buurthuizen, moskee, etc.)
  • werken vanuit de bedoeling.

Werken vanuit de bedoeling, wat is dat?

De bedoeling, is dat:

  • de buurtbewoner zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen in de wijk
  • de regie bij de Amsterdammer zelf ligt
  • de Amsterdammer zelf bepaalt welk leven te leiden en waarvan hij of zij gelukkig wordt.

Functiebeschrijving voor professionals in Buurtteams

Het definitieve concept van de functiebeschrijving voor professionals die bij Buurtteam Amsterdam gaan werken is beschikbaar. In deze beschrijving is onder andere te lezen dat de buurtteams gaan werken met medewerkers in schaal 6 (MBO) en schaal 8 (HBO) van de cao Sociaal Werk. In de loop van 2021 wordt dit concept gebruikt en getoetst aan de praktijk om een definitieve functiebeschrijving te maken. Vervolgens wordt de functiebeschrijving voorgelegd aan alle Ondernemingsraden van de Buurtteams in oprichting. Na goedkeuring door de Ondernemingsraden wordt de functiebeschrijving definitief. Dit zal stedelijk worden opgepakt.
Hier vind je het definitieve concept van de functiebeschrijving voor professionals die bij Buurtteam Amsterdam gaan werken.

 

Heb je een vraag over Buurtteam Amsterdam Noord en/of Zuid dan kan je die mailen naar buurtteams@desocialemaatschap.nl.

Op de website van Wijkzorg Amsterdam vind je alle documenten, presentaties en verslagen van Buurtteams Amsterdam.

Bekijk ook

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.