Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Stress Sensitief Werken
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Stress Sensitief Werken

Stress Sensitief Werken

De training Stress Sensitief Werken (SSW) gaat over gedragsverandering bij zowel professionals als cliënten. Kernpunten van de training zijn motivatie en eigenaarschap. SSW is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten die zijn vertaald naar methodisch handelen. Dit maakt de training concreet en direct in de praktijk te gebruiken door professionals in het sociaal domein.

Stress Sensitief Werken

De belangrijkste onderdelen van de SSW-training zijn: motivatie, de basishouding van de professional, gesprekstechnieken en gedragsverandering. Samen stimuleren zij eigenaarschap en duurzame gedragsverandering. SSW heeft zijn wortels in de sociale psychologie, gedragseconomie en hersenwetenschappen. In de training wordt ingegaan op de vraag: wanneer praat je effectief? Deze benadering maakt duidelijk wat er werkt, voor wie en waarom. Het geeft inhoudelijke verdieping om invulling te kunnen geven aan de Amsterdamse Maatwerk Methode (AMM).

Aanbod

  • Oefengroepen: oefenen in gespreksvaardigheden
  • Master: verdieping van kennis en vaardigheden en reflectie op basishouding
  • Observaties in de spreekkamer: gerichte feedforward op basishouding, gesprekstechnieken en gespreksstrategie
  • Intervisie: reflectie op de basishouding
  • Train de trainer: voor en door professionals
  • (Oefen)materiaal en instrumentontwikkeling

Het ontstaan

In 2018 omarmde De Sociale Maatschap het gedachtegoed van SSW. Inmiddels is de hele organisatie getraind. SSW helpt medewerkers zich te verdiepen in de inhoud van het vak en geeft een denkraam én taal om ideeën over kwaliteit uit te wisselen. De basistraining SSW wordt nu aangeboden aan alle collega’s binnen het sociaal domein in Amsterdam.

Belangrijk uitgangspunt: stel het vak centraal, want dáármee stel je de Amsterdammer centraal.

Ervaringsverhalen

Buurtteammedewerkers en andere professionals die de SSW-training hebben gevolgd, vertellen in deze brochure over hun ervaringen. Zij geven een inkijkje in de manier waarop Stress Sensitief Werken wordt toegepast in de dagelijkse praktijk. Lees alle verhalen op de nieuwspagina.

Contact

Interesse in een SSW-training voor uw collega’s?

– Marieke Jansen
m.jansen@buurtteamamsterdamnoord.nl
06 – 4398 7871

– Suzanne Oehlen
s.oehlen@buurtteamamsterdamnoord.nl
06 – 1306 9194

 

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.