Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Bestuur & Organisatie
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisatie

De Sociale Maatschap is de koepelstichting voor de stichtingen Doras, PuurZuid MaDi, Doras Dienstverlening en Florijn Civiel Bewind. In de koepelstichting zijn directie, managers en staf van alle stichtingen juridisch ondergebracht. Zij verrichten werkzaamheden die dienstverlenend zijn voor de overige stichtingen. De stichtingen vormen een juridische, bestuurlijke en organisatorische eenheid en zijn geconsolideerd per 1 januari 2016.

Organogram De Sociale Maatschap

De Sociale Maatschap wordt aangestuurd door Directeur-Bestuurder mevrouw Will van Schendel.

Haar nevenfuncties zijn:

  • Lid van de Adviesraad van het Sociaal domein in Almere, verantwoordelijk voor verschillende portefeuilles armoede en daaraan gerelateerde dossiers (tot begin 2017);
  • Vertrouwenspersoon voor de Nederlandse Branchevereniging voor Erkende Cliëntondersteuners (NBEC), 2016 tot heden.

De Directeur-Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
De RvT van de Sociale Maatschap houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de instelling.  De Raad adviseert het bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing en ontslag) van de bestuurder en stelt haar beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast.

Hr. P.C. Glasbergen (lid, lid auditciecommissie)
Beroep en nevenfuncties: Interimmanagement & Consultancy
Benoeming: 07-04-2016
Herbenoembaar:  ja

Mevr. W.S.A. Huibregtsen (lid, voorzitter remuneratiecommissie, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid)
Beroep en nevenfuncties: Directeur Prinsenstichting; Lid bestuur vrienden van Parnassia; Lid externe klachtencommissie Nidos
Benoeming: 20-11-2014
Herbenoembaar:  ja

Hr. T. Kuné (voorzitter, lid remuneratiecommissie)
Beroep en nevenfuncties: Gepensioneerd; Lid RvC Woningstichting Stek (Lisse)
Benoeming: 12-10-2011
Herbenoembaar:  nee

Hr. H. A. Nuij (lid op voordracht, lid auditcommissie (voorzitter))
Beroep en nevenfuncties: Gepensioneerd; Lid RvC Woningstichting Duwo (Delft); Lid bestuur Stichting Publiek Geheim; Lid bestuur Cor Dik
Benoeming: 17-06-2013
Herbenoembaar:  nee

Mevr. S. Spanjaard (lid, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid)
Beroep en nevenfuncties: Adviseur Bestuur en Strategie Vivium Zorggroep; Bestuurslid Hospice Kajan
Benoeming: 22-05-2018
Herbenoembaar:  ja

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.