Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Bestuur & Organisatie
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisatie

De Sociale Maatschap is de koepelstichting voor de stichtingen Doras, PuurZuid MaDi en Florijn Civiel Bewind. In de koepelstichting zijn directie, managers en staf van alle stichtingen juridisch ondergebracht. Zij verrichten werkzaamheden die dienstverlenend zijn voor de overige stichtingen. De stichtingen vormen een juridische, bestuurlijke en organisatorische eenheid en zijn geconsolideerd per 1 januari 2016.

Organogram De Sociale Maatschap

De Sociale Maatschap wordt aangestuurd door Directeur-Bestuurder mevrouw Will van Schendel.

De Directeur-Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Haar nevenfunctie is:

  • Vertrouwenspersoon voor de Nederlandse Branchevereniging voor Erkende Cliëntondersteuners (NBEC), 2016 tot heden.

Deze nevenfunctie is volledig onbezoldigd.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van De Sociale Maatschap is het hoogste intern toezichthoudend orgaan. De RvT houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de instelling. De Raad adviseert het bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing en ontslag) van de bestuurder en stelt haar beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. In de toezichtvisie kan je meer lezen over het belang en de rol van de RvT.

Hr. P.C. Glasbergen (lid RvT & lid auditcommissie)
Beroep en nevenfuncties: Interimmanagement & Consultancy; Lid RvC PEP-groep (GGZ)
Benoeming: 07-04-2016
Herbenoembaar:  ja

Mevr. W.S.A. Huibregtsen (lid RvT, voorzitter remuneratiecommissie, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid)
Beroep en nevenfuncties: Directeur Prinsenstichting; Lid bestuur vrienden van Parnassia; Lid externe klachtencommissie Nidos
Benoeming: 20-11-2014
Herbenoembaar:  ja

Hr. W. van de Giessen (voorzitter RvT, lid remuneratiecommissie)
Beroep en nevenfuncties: Eigenaar Van de Giessen Interim Advies & Coaching; Voorzitter Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland (Tiel); Voorzitter Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Houten); Voorzitter bestuur stichting Welzijn West Betuwe; Vereffenaar stichting Vooruit, Hart voor Zuid en Oost (Utrecht)
Benoeming: 16-10-2019
Herbenoembaar:  ja

Hr. H. A. Nuij (lid RvT op voordracht, voorzitter auditcommissie)
Beroep en nevenfuncties: Gepensioneerd; Lid bestuur Stichting Cor Dik
Benoeming: 17-06-2013
Herbenoembaar:  nee

Mevr. S.J. Spanjaard (lid RvT, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid)
Beroep en nevenfuncties: Directeur Klantgroep Vivium Zorggroep
Benoeming: 22-05-2018
Herbenoembaar:  ja

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.