Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Wie zijn wij
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Wie zijn wij

Wie zijn wij

De Sociale Maatschap is de partner voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam. Het is de koepelstichting voor de stichtingen Doras, PuurZuid en Florijn Civiel Bewind.

Wij verzorgen onze dienstverlening in stadsdeel Noord (Doras) en stadsdeel Zuid (PuurZuid).

Wij bieden Jongerenschuldhulpverlening in de stadsdelen Centrum, West, Nieuw-West, Noord en Zuid.

Florijn Civiel Bewind is ook buiten Amsterdam actief.

Voorbereidingen Buurtteams Amsterdam

Vanaf 1 april 2021 komen in heel Amsterdam op verschillende plekken buurtteams. Alle Amsterdammers kunnen straks bij een buurtteam terecht met vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, geldzaken en veiligheid.

Stichting Doras gaat samen met perMens, Evean en Philadelphia de buurtteams in Amsterdam-Noord uitvoeren. PuurZuid gaat met dezelfde organisaties de buurtteams in Amsterdam-Zuid oppakken. De komende tijd gaan we alles voorbereiden zodat we op 1 april onze deuren voor alle buurtbewoners kunnen openen.

Krijg je al hulp bij ons? Binnenkort nemen wij contact met je op. Zodat je precies weet wat er gaat gebeuren.

Meer informatie over Buurtteam Amsterdam vind je hier.

Onze kernwaarden, missie & visie

Klik om de afbeelding groter te maken.

Onze organisatie in beeld! Deze video is gemaakt voor en door onze medewerkers en vrijwilligers.

Wil je meer weten over onze missie en visie?

Missie

Iedereen doet ertoe. Wij bieden hulp op maat aan mensen die problemen ondervinden door een sociaaleconomische achterstand, fysieke of geestelijke beperking. Wij doorbreken isolement, bieden ondersteuning en maken mensen zo zelfredzaam als mogelijk, uitgaand van hun eigen kracht, talenten en met respect voor ieders eigenheid. Daartoe werken wij samen met anderen en vervullen wij een voortrekkersrol om beleid en voorzieningen te laten aansluiten bij de bestaande en toekomstige vraag.

Visie

Iedereen heeft recht op kwaliteit van leven. Niet iedereen is in staat om in onze maatschappij het hoofd boven water te houden. De maatschappij is dynamisch, wordt  ingewikkelder, meer divers en meer individualistisch.

Digitalisering maakt het leven voor mensen enerzijds makkelijker, maar zet anderzijds mensen die deze ontwikkeling niet kunnen bijhouden, of mensen met een smalle beurs, buitenspel. Aangehaakt blijven wordt daardoor steeds meer een uitdaging.

Daarnaast gaat de zogenaamde participatiemaatschappij steeds meer uit van zelf- en samenredzaamheid en van de aanwezigheid van een eigen netwerk of vangnet. Er vindt een verschuiving plaats van tweedelijns zorg naar de eerste lijn en basisvoorzieningen, waardoor eerstelijns hulpverleners en de sociale basis te maken krijgen met cliënten met meer complexe uitdagingen. Voor ons werkgebied spelen daarbij nog specifiek de uitdagingen van de grote stad. Wij willen onze dienstverlening op innovatieve en onze eigen wijze optimaal laten aansluiten op deze en toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

Als De Sociale Maatschap doen wij dit door een brug te slaan tussen hen die meekomen in de maatschappij en zij die de weg dreigen kwijt te raken. Wij stimuleren gemeenschapszin, versterken de samenleving en samenredzaamheid. Opdat iedereen binnen zijn vermogen mee blijft doen en formele en informele ondersteuning elkaar versterken. Wij zijn overtuigd van het belang van regie voor onze cliënten en in aansluiting daarop voor onze medewerkers, vrijwilligers en voor de samenleving.

Wij geloven sterk in samenwerking. Door samen te werken met anderen kunnen wij problemen eerder signaleren en helpen voorkomen. Door de handen ineen te slaan komen wij tot de beste zorg of oplossing voor cliënten. En door kennis te delen blijven wij onze organisatie, de hulpverlening, de samenleving en de branche voortdurend ontwikkelen en verbeteren.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.