Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Samenwerking
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Samenwerking

Samenwerking

De Sociale Maatschap heeft samenwerking voor betere hulp hoog in het vaandel staan. Dit zijn onze belangrijkste samenwerkingsverbanden:

Wijkzorgalliantie in Zuid en Noord

De Sociale Maatschap is de trekker van de aanbesteding Wijkzorg geweest, zowel in Zuid als in Noord. Begin 2017 hebben we de aanbesteding in beide stadsdelen gegund gekregen. Voor de Wijkzorg zijn allianties gevormd met zorg- en welzijnspartijen die in het stadsdeel actief zijn. Er gaat veel aandacht uit naar senioren, LVB- (licht verstandelijke beperking) en GGZ-cliënten, waarbij expliciet de informele zorg een belangrijke plaats in gaat nemen.

Doel is om ondersteuning te bieden aan bewoners van Amsterdam-Noord en -Zuid waarbij zelfredzaamheid en eigen regie het uitgangspunt is. De vraag om ondersteuning wordt integraal bekeken waarbij de bewoner altijd centraal staat. Binnen Wijkzorg wordt eerst laagdrempelig gekeken naar wat een bewoner zelf kan met hulp van zijn of haar eigen netwerk en het informele netwerk. Pas daarna wordt gekeken welke formele aanvullende zorg of ondersteuning nodig is.

Samen Noord

Op 28 september 2017 hebben wij het samenwerkingsconvenant Samen Noord ondertekend dat een looptijd heeft van drie jaar. Samen met het Leefkringhuis, Stichting Prisma, SPIN, Stichting DOCK, De Regenboog Groep, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, CIVIC en Stichting Wijsneus hebben wij in opdracht van stadsdeel Noord de handen ineen geslagen om de komende drie jaar de Noordelingen nog beter van dienst te zijn. Wij willen dat straks alle inwoners van Amsterdam-Noord prettig wonen en leven, dat bewoners elkaar helpen, steunen en zichzelf ontwikkelen en de regie nemen om de maatschappelijke positie van henzelf en andere bewoners te verbeteren. Lees meer…

Beter Samen in Noord

Doel van de 12 aangesloten partijen is het bieden van een geïntegreerd zorg- en welzijnsaanbod, waarbij we streven naar het realiseren van een aantoonbaar betere zelfredzaamheid, gezondheid en maatschappelijke participatie bij inwoners van Amsterdam- Noord met meervoudige en complexe problemen. De zorg kan beter en doelmatiger worden ingezet door een goede samenwerking (triple aim). BSiN is in 2016 ingezet in alle wijken in Noord. In 2016 is aansluiting met de wijkzorg verder vormgegeven. Daarnaast zijn we in gesprek met het Zilveren Kruis over het baanbrekende idee van populatiebekostiging van de cliënten van BSiN, waardoor de proeftuin op een andere manier wordt voortgezet. Bekijk de website.

Samen DOEN

Onze maatschappelijk en sociaal werkers zetten zich in binnen de diverse teams van Samen DOEN in Noord en Zuid, vooral gericht op de inzet van  casemanagementtrajecten binnen gezinnen die te maken hebben met meervoudige problematiek en beperkte zelfredzaamheid. Medewerkers van Doras hebben een verbindende rol binnen het Samen DOEN team. Het doel is dat de gezinnen die vanuit het Maatschappelijk Werk of de Schuldhulpverlening verwezen worden niet tussen wal en schip vallen.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.