Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Doras
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Doras

Doras

Stichting Doras is de organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. Bewoners uit het stadsdeel Noord kunnen er terecht met vragen en problemen. We geven informatie en advies, concrete hulp alsmede kortdurende en langdurende begeleiding aan onze cliënten. Daarbij behouden de cliënten in alle gevallen hun eigen verantwoordelijkheid.

Doras heeft tot doel om de maatschappelijke positie van kwetsbare bevolkingsgroepen in Amsterdam-Noord te verbeteren. Wij werken aan het tegengaan van uitsluiting, isolement, marginalisering en achterstanden.

Ga naar de website van Doras.

De dienstverlening bestaat uit diverse werksoorten:

 • Algemeen maatschappelijk werk;
 • Schoolmaatschappelijk werk;
 • Welzijn ouderen;
 • Sociaal raadslieden;
 • Schuldhulpverlening;
 • Intensieve Jongerenschuldhulpverlening
 • Outreachend werken in het Vroeg Eropaf project:
  Zij gaan, na melding van het niet tijdig betalen van de rekeningen van corporaties, gemeentelijke belastingen of verschillende nutsbedrijven, bij mensen thuis langs om deze vroegtijdige signalering met schuldenaren te bespreken.
 • Groepswerk;
 • Ondersteuning van informele netwerken;
 • Mantelzorg;
 • Community Building: Bekijk het magazine dat PuurZuid en Doras samen hebben uitgebracht;
 • Welzijn op recept;
 • Veel projecten en programma’s waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen, zoals taal, rouw, steunnetwerken bij schuldhulp en informatievoorzieningen voor bewoners van Amsterdam-Noord;
 • Hulp voor statushouders.

Onze medewerkers werken vanuit integrale teams, verdeeld over 5 vestigingen in de wijken, waar relatief de meeste mensen wonen die een beroep doen op onze dienstverlening. Onze medewerkers werken vanuit een integrale benadering en werkwijze.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.