Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Samen Noord
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Samen Noord

Gerelateerd

Samen Noord

Op 28 september 2017 hebben wij het samenwerkingsconvenant Samen Noord ondertekend dat een looptijd heeft van drie jaar. Samen met het Leefkringhuis, Stichting Prisma, SPIN, Stichting DOCK, De Regenboog Groep, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, CIVIC en Stichting Wijsneus hebben wij in opdracht van stadsdeel Noord de handen ineen geslagen om de komende drie jaar de Noordelingen nog beter van dienst te zijn. Wij willen dat straks alle inwoners van Amsterdam-Noord prettig wonen en leven, dat bewoners elkaar helpen, steunen en zichzelf ontwikkelen en de regie nemen om de maatschappelijke positie van henzelf en andere bewoners te verbeteren.

De meeste van de negen partijen werkten vóór Samen Noord al in Amsterdam-Noord. Ieder met een eigen opdracht. Omdat wij samen sterker staan, hebben wij de afgelopen 1,5 jaar gezamenlijk geïnvesteerd om van ‘samen werken’ te groeien naar ‘samenwerken’. In 2017 zijn de welzijnscoaches en de participatiemedewerkers van betrokken organisaties in Noord meer gaan samenwerken. Ook hebben wij geïnvesteerd in de afstemming van de programmering binnen de diverse Huizen van de Wijk in Noord opdat het aanbod op elkaar aansluit, elkaar versterkt en wordt vernieuwd. Een voorbeeld daarvan is Noorderpark in Beweging.

Wij zien dat de negen partijen al meer naar elkaar doorverwijzen, nieuwe en oude Noorderlingen met elkaar verbonden worden en krachten gebundeld worden om meer (kwetsbare) bewoners te bereiken.

 

Gerelateerd

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.