Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Mensen met schulden sneller en beter helpen
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Mensen met schulden sneller en beter helpen

Mensen met schulden sneller en beter helpen

Amsterdam sluit nieuw convenant met belangrijke partners in de stad

De gemeente Amsterdam wil mensen met schulden in de stad sneller en beter helpen. Daarom maakt wethouder Vliegenthart vandaag afspraken met belangrijke partners zoals energieleverancier NUON, de Amsterdamse woningcorporaties en zorgverzekeraar Zilveren Kruis en CZ groep en Waternet. Als hun klanten of huurders betalingsachterstanden oplopen, dan melden zij dat bij de gemeente zodat de gemeente snel een hulpverlener langs kan sturen.

Met het convenant dat vandaag wordt gesloten spreken de verschillende partijen af dat iedereen met geldproblemen een concreet aanbod voor hulp krijgt. Of van het bedrijf of de instantie zelf, of via de gemeente.

Arjan Vliegenthart, wethouder sociale zaken: “We willen dat geen één klant van deze bedrijven nog tussen wal en schip valt.”

Hoe langer iemand schulden maakt, hoe ingewikkelder het vaak wordt om die schulden op te lossen. Mensen met geldproblemen schamen zich vaak voor hun situatie en trekken daarom zelf niet of pas heel laat aan de bel en overzien het vaak niet. Het is daarom belangrijk dat zorgverzekeraars, energieleveranciers en verhuurders de gemeente helpen. Zij merken vaak als eerste dat er iets aan de hand is. De huur wordt te laat of niet overgemaakt. De energierekening een keertje niet betaald. Door het seintje van deze bedrijven via de gemeente naar een hulpverlener kan deze snel langskomen en helpen met het oplossen van de financiële problemen. Zo wordt voorkomen dat de schulden te ver oplopen en haast onoplosbaar worden.

“Ik had schulden en toen kreeg ik ineens het kaartje van Dynamo in de brievenbus. Ik wist niet dat er hulp was. Ik heb meteen gebeld. Ze hebben me ontzettend goed geholpen. Daardoor ben ik over twee jaar schuldenvrij en kan ik weer bouwen aan mijn toekomst”, zegt Jerra (22).

Bram Drewes, directeur klanten van Nuon: ”Als energiebedrijf hebben wij veelvuldig te maken met schuldenproblematiek. En wij nemen onze verantwoordelijkheid. Ook klanten die moeite hebben met het betalen van de energierekening zijn bij ons in goede handen. Dat doen we in eerste instantie zelf. Als dat niet lukt werken we samen met partners zoals de gemeente Amsterdam en signaleren we waar de betalingsachterstanden zijn, zodat er toch zo vroeg mogelijk hulp kan komen voor deze mensen”.​

In Amsterdam lopen ruim 80.000 huishoudens in Amsterdam een risico op problematische schulden en naar schatting zijn er zo’n 20.000 jongeren met problematische schulden in de stad.

Wethouder Vliegenthart: “Het gaat soms om heel kwetsbare mensen. Mensen die pech hebben in het leven maar ook domme dingen doen. We zijn voor hen extra lief, maar ook extra streng. We nemen ze bij de hand, proberen zorgen weg te nemen. Tegelijkertijd laten we ook niet zomaar los. Ze moeten zelf ook aan de bak.”

De aanpak Vroeg Eropaf, waar dit convenant een uitbreiding op is, is succesvol. Door deze aanpak zijn vorig jaar zo’n 1.700 woningontruimingen voorkomen. De gemeente heeft in 2016 bij ruim 7.000 mensen een hulpverlener langs gestuurd. Tot en met september 2017 is er bij ruim 6.000 mensen aangebeld. Door de nieuwe partners die zich vandaag aansluiten bij de aanpak verwacht de gemeente nóg meer Amsterdammers met geldproblemen snel te bereiken.

Egbert de Vries, voorzitter van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties: “Wij werken al 10 jaar samen met de schuldhulpverleners aan een zo vroeg mogelijke aanpak van problematische schulden bij onze huurders. We hebben geleerd dat de aanpak echt persoonlijk en sluitend moet worden. Met elke huurder wordt gesproken in het eigen huis. Altijd krijgt hij of zij een persoonlijk aanbod voor een oplossing. Dit is niet vrijblijvend. We spreken bijvoorbeeld af dat de huur rechtstreeks wordt ingehouden van het inkomen of de uitkering. Als een huurder echt niet wil meewerken, kan uiteindelijk ontruiming volgen maar dat willen we met z’n allen zo veel mogelijk voorkomen.”

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.