Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
“Het gaat erom dat wij mensen weer zien die soms al heel lang niet gezien worden”
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
“Het gaat erom dat wij mensen weer zien die soms al heel lang niet gezien worden”

“Het gaat erom dat wij mensen weer zien die soms al heel lang niet gezien worden”

In januari 2024 is Marjolein Brüning gestart als directeur-bestuurder van De Sociale Maatschap. Met haar kennis van zorg, welzijn, financiering en sociaal ondernemerschap gaat zij de missie van De Sociale Maatschap samen met haar bevlogen collega’s verder vormgeven.

“Gezondheid en geluk worden bepaald in de wijk. Het maakt uit waar je wieg heeft gestaan en wie je later tegenkwam, wat je van oorsprong hebt meegekregen en natuurlijk ook je eigen inzet. Als de eerste twee niet zo gunstig zijn, dan is soms extra hulp nodig. Want je kunt niet altijd met ‘alleen je best doen’ compenseren wat je hebt gemist. Wij willen het leven voor mensen die het nodig hebben wat lichter en leuker maken, samen het verschil maken. We zijn een passant in het leven van mensen, zodat zij na onze ondersteuning op eigen kracht verder kunnen. Want daar geloven wij in. Die ondersteuning biedt De Sociale Maatschap in Amsterdam Noord en Zuid met alle collega’s in de buurt die kennis en ervaring hebben met zorg, geld en sociale behoeften.

Onlangs was ik op het spreekuur voor ondernemers van het buurtteam. Daar kwam iemand binnen met een tas vol enveloppen. Hij is tegen wil en dank ondernemer geworden, maar overziet de administratie niet die daarbij komt kijken. Hij bakt pannenkoeken, maar heeft geen cursus boekhouding gevolgd. In Nederland kan iedereen zomaar zzp-er worden, zonder tools die daarvoor nodig zijn. Hier zien wij als organisatie een steeds grotere rol weggelegd voor ons: aandacht vragen voor de oorzaken achter problemen die mensen ervaren.

Wat van belang is, is dat we weten dat veel mensen niet snel om hulp vragen. Ongeveer 50% van de mensen meldt zich niet zelf, maar komt bij ons via bijvoorbeeld de huisarts door Welzijn op Recept, Vroeg Eropaf, voedselbanken. Daarbij is het belangrijk dat wij ook zelf steeds beter de weg weten te vinden naar mensen die het moeilijk hebben.

Met integrale teams naar een holistische blik

In ons vak focussen wij op de eigen kracht en autonomie van mensen. We maken mensen niet afhankelijk, maar laten ze weer zelf grip ervaren. Dit doen we door middel van de methode Stress Sensitief Werken. Want we zien dat problemen meestal niet alleen bestaan op één leefgebied. Alles hangt samen. Als iemand de financiën niet op orde heeft, spelen er vaak ook problemen op andere leefgebieden. Maar andersom komt ook voor. Met onze vakspecialisten, professionals uit verschillende disciplines, die vanuit hun eigen kennis en expertise met elkaar samenwerken, werken we zo veel mogelijk integraal. Zo kunnen we meer impact maken. Daar zetten wij de komende jaren verder op in. Deze impact meten, analyseren en verbeteren wij.

Onlangs bezocht ik een buurtteam en was ik aanwezig bij de bespreking van de casuïstiek. Wat een dynamiek en complexiteit. Zo was er een aanmelding van een buurtbewoner met GGZ problemen en een ernstige medische diagnose die van het gas, water en licht zou worden afgesloten. Dan is het goed om te zien dat we met kennis, kunde en betrokkenheid het werk verdelen: een duo uit het buurteam ging de volgende dag erop af. Niet alle projecten die we doen zijn groot en meeslepend. Juist ook de kleine dingen maken een groot verschil. Denk aan budgetcoaches op basisscholen, of de wandelgroep in Amsterdam Noord waar mensen soms na jarenlang isolement letterlijk hun eerste stappen weer buiten zetten. Het gaat erom dat wij mensen weer zien, die soms al heel lang niet gezien worden. Eigenlijk is dat juist heel groot.

Van zorg naar welzijn

In Nederland wordt het leven steeds complexer. Denk aan het belastingstelsel, toeslagen, de routes binnen de zorg. Soms zetten we overigens zorg in, terwijl mensen meer behoefte hebben aan contact, weer zinvol bezig zijn, ergens bij horen, ondersteuning bij de opvoeding. Hier ligt een grote opdracht voor ons: van zorg naar welzijn. En we kunnen het niet alleen als buurteam, sociale basis of schuldhulpverlening. Daar hoort ook een netwerk bij. We proberen mensen uit de buurt bij onze projecten te betrekken of nog liever: samen op te zetten. Zo ontstaat er verbinding in plaats van segregatie. Het communitygevoel vergroten, dat doen we samen met de bewoners en andere partijen die actief zijn in de buurt. Veel mensen willen graag iets voor, of eigenlijk beter met, iemand doen, maar weten niet waar te beginnen. Onze ambitie is om dat te versterken, problemen bespreekbaar, toegankelijk en vooral menselijk te maken. Met elkaar.

Ik heb al vaak gedacht: had ik in mijn vorige leven als fysiotherapeut het sociaal domein maar beter gekend. Daar hadden veel mensen baat bij gehad. In de wijk kun je samen veel oplossen. Dat vraagt om een collectieve aanpak. Zien dat onze aanpak werkt, geeft mij veel voldoening.”

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.