Vrijwilliger login

Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55
Hulp voor statushouders
Bel De Sociale Maatschap: (020) 435 45 55,
Hulp voor statushouders

Bekijk ook...

Hulp voor statushouders

Binnen De Sociale Maatschap is er een team hulpverleners met cultuurspecifieke werkwijze. Deze zogenoemde sleutelpersonen werken cultuursensitief en zijn deskundig op het gebied van financiële en psychosociale begeleiding van statushouders. Zij zijn door Pharos extra geschoold op gebied van interculturele communicatie met mensen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. We organiseren meermaals per week inloopspreekuren ter bevordering van de integratie statushouders op verschillende locaties in Amsterdam Noord. Zij kunnen hier hulp krijgen op het gebied van sociaal recht, welzijn, wonen en financiën.

Sleutelpersonen

Door de inzet van sleutelpersonen willen we nieuwe statushouders in Amsterdam bereiken en hen verbinden met zorg en welzijn in de wijk. Onlangs zijn twee sleutelpersonen bij ons gestart.
De sleutelpersonen zijn statushouders met Nederlandse taalniveau B1. Sleutelpersonen zijn zelf vluchteling en hebben als nieuwkomer hun weg gevonden in Nederland. Daardoor kunnen zij zich goed inleven in de situatie van andere statushouders. Zij zijn cultuursensitief, spreken Nederlands én hun moedertaal (bijvoorbeeld Arabisch, Farsi en Tigrinya), wat handig kan zijn voor een nieuwkomer. Sleutelpersonen kunnen op grond van hun ervaringsdeskundigheid goed aansluiten bij statushouders die sinds kort in Nederland zijn. Zij kunnen de problemen doorgronden en helpen met het vinden van passende oplossingen voor deze groep. Sleutelpersonen bouwen bruggen tussen zorg, welzijn en de doelgroep.

Integratie Statushouders

Met de juiste begeleiding en training kunnen mensen elkaar leren helpen op basis van hun ervaring en kennis. Het is de uitvoering van een landelijk project ter bevordering van een gezonde integratie van nieuwkomers, in samenwerking met Pharos, GGZ en maatschappelijke dienstverlening. Om nieuwe statushouders effectief te kunnen bereiken is namelijk een outreachende aanpak nodig. Via de sleutelpersonen willen wij statushouders in Amsterdam verbinden met het zorg- en welzijnsaanbod in de wijk. Hierdoor wordt een constructieve bijdrage geleverd aan het vergroten van de economische en sociale zelfredzaamheid van statushouders in Amsterdam.

Onze sleutelpersonen

Lena Sharaf

Geboren in: Syrië
Woont in: Amsterdam
Werkt voor: PuurZuid
Talenkennis: Arabisch

Bekijk hier een video die over Lena is gemaakt door Vluchtelingenwerk Nederland.

 

Ebrahim Kuntar

Geboren in: Syrië
Woont in: Amsterdam
Werkt voor: Stichting Doras
Talenkennis: Arabisch

 

 

Wil je gebruik maken van de ervaring en deskundigheid van onze sleutelpersonen of wil je een statushouder aanmelden voor de maatschappelijke dienstverlening neem dan contact op met:

Herma Andringa
06 22497647
handringa@puurzuid.nl

Bekijk ook...

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.